1
از اهداف کلیدی اخذ پاسپورت دوم و یا اخذ پاسپورت دوم از طریق سرمایه گذاری در اروپا بدست آوردن رضایت مشتریان خواهد بود. این قانون در لاتین به Jus Soli” یا همان قانون «اصل خاک» معروف است که در مقاله حقوق مهاجرت” در مورد آن نیز توضیح داده شد و شامل فرزند متولدشده در خاک یک کشور، فارغ از نوع اقامت والدین آن می‌ شود به این منظور که فرزند والدینی که با ویزای توریستی (موقت) و یا حتی آن‌ هایی که به‌ صور