1
۸- مکالمات را ردیابی کنید:جیسون اتر می گوید:” توجه ه اینکه کلمات کلیدی یک طرح بزرگ را راه اندازی می کنند و یک مدرک بزرگ برای مدیریت پیشنهادی ست و بهینه سازی حساب کاربری همه ی این موضوعات،بازگشت سرمایه را بهبود می بخشد.” اما برنت کری، نایب رئیس و مدیر عامل Lodestone Generation که موتور جست و جوی بازاریابی را اختصاصی می کند، معتقد است که” ردیابی مکالمات جرم است. برای باز

Comments

Who Upvoted this Story