1
یکی از ارزان ترین روش های اخذ اقامت اروپا در حال حاضر، اقامت لهستان از طریق استخدام در یک شرکت معتبر و فعال می باشد. اگر فرد ۲ میلیون یورو سرمایه گذاری کند و یا ملک در قبرس خریداری نماید می تواند مستقیما برای اخذ پاسپورت قبرس برای خود و کل اعضای خانواده اقدام کند (فرزندان تا سن ۲۸ سال). قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا